Personvernerklæring

Personvernerklæringen Heinåli Hytta

Personvern

Vi legger stor vekt på behovet for å behandle dine personlige data på en hensiktsmessig og lovlig måte. Formålet med denne merknaden er å gjøre deg oppmerksom på hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi skal behandle dem, prosedyrene for å beskytte dine personlige data og rettighetene du har i forbindelse med det.


Hvordan samler vi inn dine personlige data?

Vi samler kun personopplysninger om deg (navn, e-postadresse, resp. adresse og telefonnummer) som er relevant og nødvendig for å holde kontakt med deg i forbindelse med oppholdet ditt på Heinåli Hytta.


Vi mottar personlige opplysninger om deg på følgende måter:

Direkte fra deg: Vi gir deg muligheten til å sende inn dine opplysninger til oss via skjemaer på vår nettside. Med å sende dine dataer, samtykker du at vi kan beholde disse dataene. Eller en legitim grunn til å gjøre det er for eksempel skjemaer der du kan be om at vi kontakter deg med tilbud for spesifisert opplevelse; og

Gjennom kommunikasjon med deg: Hvis du kontakter oss, kan vi holde oversikt over korrespondansen og beholde dine kontaktdetaljer der vi har legitim grunn til det; og

Via en av overnatting tilbydere: Hvis du booket ditt opphold via en av overnatting tilbydere vi samarbeider med, får vi automatisk personopplysningene dine i tilstand de tilbydere krever fra sine kunder. Vær oppmerksom at vi aldri får tilgang til dine betalingsopplysninger (f.eks. betalingskort, kreditkort, bankkontonummer, osv) fra denne kilden.

Vi verken samler eller beholder personopplysninger ved betaling for produkter og / eller tjenester (betalingskort, kreditkort, bankkonto).


Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Du kan selv bestemme om en nettside skal kunne lagre slike informasjonskapsler i din nettleser ved å endre innstillingene. Har du lyst til å lære mer om informasjonskapsler? Besøk nettsiden cookiesandyou.com.


Hva gjør vi med dine personlige data?

I de aller fleste tilfeller samler, lagrer og bruker vi dine personlige data der vi har en legitim interesse for å kunne kontakte deg i en forretningsmessig kontekst:

  • For å konfirmere et opphold på Heinåli Hytta;
  • For å sende deg opplysninger i henhold til et opphold på Heinåli Hytta;
  • For normale administrative eller kommersielle formål, med tilbud og andre tjenester;
  • Hvor vi med rette tror at enkelte av våre produkter og tjenester vil være av interesse for deg.

For de resterende måtene vi kan bruke dine personlige data på, vil vi søke etter ditt samtykke når det er nødvendig. Og hvor vi har til hensikt å bruke dataene dine til andre formål enn de som er angitt ovenfor eller som det ble samlet inn, vil vi gi deg relevant informasjon om slik behandling og søke ytterligere samtykke fra deg når det er nødvendig.


Hvem andre kan motta dine personlige data?

Vi kan videregive dine personopplysninger til tredjepart hvor det er nødvendig (dvs. å oppfylle en etterspørsel eller bestilling fra deg). Vi engasjerer andre organisasjoner og enkeltpersoner til å utføre funksjoner på våre vegne, for eksempel guiding eller andre opplevelsetjenester, og trenger å gi dem viss informasjon slik at de kan utføre sin funksjon.

Vi kan avsløre dine personlige opplysninger til tredjepart hvis vi har plikt til å offentliggjøre eller dele dine personopplysninger

for å overholde en juridisk forpliktelse;

for å håndheve eller anvende andre avtaler eller

for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til oss, våre kunder eller andre.


Hvor lenge beholder vi dine personlige data?

Vi vil beholde dine personlige opplysninger for ikke lenger enn det som er lovpålagt og nødvendig for vårt formål. Generelt, der vi kun holder informasjonen din til markedsføringsformål, vil informasjonen bli holdt hos oss til du informerer oss om at du ikke lenger ønsker å motta markedsføringskorrespondanse fra oss. Det du kan gjøre skriftlig via e-post til hytta@heinali.no.


Hvilke rettigheter har du i forhold av dine personopplysninger - slette, rette, fryse?

Du kan:

  • Be om tilgang til personopplysningene vi har om deg;
  • Be oss om å slette personlige data vi har på deg under visse omstendigheter (for eksempel hvor det ikke lenger er nødvendig for våre formål);
  • Be oss om å fryse vår behandling av dine personlige data under visse omstendigheter (for eksempel hvor du utfordrer nøyaktigheten av dataene vi har på deg); og
  • Be oss om å rette opp eventuelle unøyaktige personopplysninger vi har om deg.

Hvis du har gitt oss samtykke til å beholde dataene dine (for eksempel ved å fylle ut en av våre elektroniske skjemaer), vær oppmerksom på at du har rett til å trekke tilbake samtykket når som helst ved å kontakte oss på hytta@heinali.no.


Hvem kan du klage til?

Hvis du ønsker å opprette en klage om hvordan vi har håndtert dine personopplysninger, vennligst kontakt  hytta@heinali.no og vi vil undersøke saken. Hvis du ikke er fornøyd med vårt svar eller tror at vi ikke behandler dine personopplysninger i samsvar med loven, kan du videresende klagen din til databeskyttelsesmyndigheten i din jurisdiksjon.

Datatilsynet, Tollbugata 3, 0152 Oslo, +47 22 39 69 00, postkasse@datatilsynet.no.


Må du gi oss dine data?

Hvis du er en eksisterende kunde av Heinåli Hytta, må vi beholde detaljer om minst en aktuell kontaktperson for å kunne utføre våre forpliktelser og for å håndtere bestillinger og står for leveransen av produkter og tjenester. I noen tilfelle kan vi kreve kontaktdetaljer av alle medlemmer av reisende gruppe, feks. guidet turer osv. Ellers, hvis du ikke har et eksisterende forhold til Heinåli Hytta, er du ikke forpliktet til å gi oss dine data til markedsføringsformål.


Hvem skal du kontakte?

Har du ytterligere spørsmål i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger, vennligst kontakt hytta@heinali.no.


Endringer i denne personvernerklæringen.

Eventuelle endringer vi gjør med denne personvernerklæringen i fremtiden vil bli lagt ut på vår websiden.